برچسب: عکاسی

سخنرانی سخنرانان

سخنرانی یا خطابه (به انگلیسی: Public Speaking) به عمل صحبت کردن یک فرد برای گروهی از مردم که مخاطب یا شنونده او هستند، با نیت خاصی مانند آگاهی بخشی، تحت تاثیر قرار دادن و یا سرگرم نمودن، گفته می‌شود. به انجام دهنده این کار سخنران یا خطیب گفته می‌شود.

خواندن مقاله ←
back to top